Stále bez "újmy na zdraví"

Je až s podivem, že velikonoční výzdoba před školou i na chodbě je stále bez "újmy na zdraví". Jsme rádi, že si naši žáci váží práce svých spolužáků a neničí ji.

20230412 181412   20230412 181646

Film - Život na naší planetě

Dovolujeme si Vás pozvat na filmové představení 
David Attenborough: Život na naší planetě. 
Film se bude promítat  18. a 20. 4. 2023  od 17 hodin ve vrchlabském kině Kartonka v rámci projektu ,,Vrchlabí bez odpadu" zdarma.
Je potřeba si jen zarezervovat místo v rezervačním systému, který naleznete zde:

https://www.kinovrchlabi.cz/klient-3230/kino-471/stranka-15185/film-607097

Film je svědectvím Attenborougha, který sdílí své znepokojení nad současným stavem planety. Ukazuje cestu a důležitost obnovení biodiverzity.

Co je to? Kde je to?

20230404 125628

Správnou odpověď uveřejníme zítra.

Strop vestibulu školy (nad schodištěm) s odrazy z okna a stíny zábradlí.

Pašijový týden

V tomto článku se postupně pokusíme vysvětlit či připomenout názvy jednotlivých dnů tzv. pašijového týdne. Každý den přidáme jeden den.

717a9f5fc0587eca85ccb8134e271740 velikonocni zvyky

Pašijový týden neboli také Svatý týden je týden, kdy si křesťané připomínají poslední dny Ježíše Krista na Zemi, jeho smrt a následné vzkříšení.

Název Pašijový týden vychází z biblických vyprávění sepsaných Ježíšovými apoštoly. Jde o takzvané pašije. Passio znamená v latině utrpení.

Květná neděle nebo také Pašijová neděle připomíná příchod Ježíše Krista do Jeruzaléma. Pojmenování vzniklo z toho, jak jsou tento den zdobeny kostely květy, které připomínají palmové větve, kterými tehdy lid vítal Ježíše. U nás se využívají kočičky nebo vrbové větvičky.

Modré pondělí je posledním masopustním pondělím. Pro křesťany byl tento den symbolem volného dne, kdy lidé nepracovali a kostely se zdobily modrým a fialovým suknem. 

Šedivé úterý - šedivá barva nejspíše reprezentuje úklid. Hospodyně se věnovala úklidu celého domu, vymetání pavučin a prachu. 

Jelikož jsou od čtvrtka prázdniny, vkládáme se středou i zbývající dny. 

Škaredé středě se také říká Sazometná středa, smetná či černá. Název Sazometná získala od toho, že se tento den vymetaly komíny od sazí. Tento den připomíná zrazení Ježíše Jidášem za 30 stříbrných, proto škaredá. S tím je spojena lidová pověra, že pokud se ten den člověk bude mračit, zůstane mu to po celý rok.

Zelený čtvrtekkřesťané si v tento den připomínají Ježíšovu poslední večeři. Hospodyně uklízely a smetí se následně nosilo na křižovatku cest, aby se v domě nedržely blechy. Jedla se také zelená jídla ze zelených surovin, například zelí, špenát nebo hrách. Ta měla zaručit zdraví na celý rok.

Na Velký pátek byl Ježíš odsouzen, ukřižován a následně pohřben. Podle evangelií zemřel na kříži ve tři hodiny odpoledne. Přibližně v tento čas se proto věřící scházejí k zvláštní bohoslužbě. Podle pověstí se otevíraly hory, které ukrývaly poklady, a nesmělo se nic půjčovat, aby to nepřineslo do domu smůlu. Lidé například také nesměli prát prádlo v potoce, protože se tak údajně namáčelo v Kristově krvi.

Bílá sobota se nesla ve znamení příprav na Boží hod velikonoční, připravovaly se pokrmy, nebo se pletly pomlázky. Dopoledne Bílé soboty se nese ve znamení smutku u Ježíšova hrobu, večer a v noci nastávají oslavy vzkříšení Ježíše Krista. Sobotě se říká bílá nejspíše kvůli novokřtěncům, kteří nosili bílá roucha, která jsou znakem čistoty.

Velikonoční neděle nebo Boží hod velikonoční je největším křesťanským svátkem, kdy došlo ke Kristovu zmrtvýchvstání. 

Velikonočnímu pondělí se také říká červené. Již tradičně už je tento den spojen s pomlázkou a koledováním. Chlapci se s pomlázkou vydávají koledovat a vyšlehat děvčata, při tom říkají velikonoční koledy či říkanky a děvčata jim za odměnu dávají malovaná vajíčka. Červená barva na kraslicích má speciální význam a značí barvu krve Ježíše Krista.

Apríl

Apríl je označení pro první dubnový den – 1. duben. Původem může mít až v Íránu. Už od 16. století je apríl spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi. Předpokládá se, že svátek vznikl jako reakce na změnu ročního období ze smutné zimy na veselejší jaro. První písemná zmínka o aprílu v Čechách pochází z roku 1690, kdy se k nám tato tradice dostala zřejmě z Francie.

000fd269d15e5f159f07ad9cae813a528c4f8ddc

 

přesná fakturační adresa: 
Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36

e-mail: skola@zshb.cz

tel: mobil: 737 463 177, ředitelna: 481 584 216, sborovna: 481 584 036
vedoucí školní jídelny a hospodářka: 481 584 258, školní jídelna: 481 584 035, jidelna@zshb.cz

IZO: 102442797, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600