Zájmová činnost

Škola nabízí pro školní rok 2022/23 tyto kroužky
  • volejbal a jiné sportovní hry (pondělí 15 - 16:00, 6., 7. třída - chlapci i dívky), minimálně 12 přihlášených, vedoucí: J. Mařasová
  • florbal (čtvrtek 18 - 19:00, první stupeň), minimálně 12 přihlášených, vedoucí J. Zeman
  • florbal (čtvrtek 19 - 20:00, chlapci druhý stupeň), minimálně 12 přihlášených, vedoucí J. Zeman
  • florbal (čtvrtek 14:30 - 15:30, dívky druhý stupeň), minimálně 10 přihlášených, vedoucí J. Bermannová
  • zdravotnický kroužek (středa 13:15 - 14:00), minimálně 10 přihlášených, vedoucí J. Maralíková

Přihlášky (v příloze) odevzdávají děti třídním učitelům nejpozději do 23. 9. 2022.
Poplatek za každý z výše uvedených kroužků činí 1000,- Kč za š kolní rok. Vybírá se na první schůzce. Začínáme v říjnu.


Ve spolupráci s agenturou Rytmik nabízíme také tyto kroužky – odkaz zde.

 

přesná fakturační adresa: 
Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36

e-mail: skola@zshb.cz

tel: mobil: 737 463 177, ředitelna: 481 584 216, sborovna: 481 584 036
vedoucí školní jídelny a hospodářka: 481 584 258, školní jídelna: 481 584 035, jidelna@zshb.cz

IZO: 102442797, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600