Důležité info pro rodiče

Příchody do školy

Škola se otevírá v 7:45. Do školy přichází žák nejpozději v 7:50, ve třídě má být nejpozději v 7:55. První vyučovací hodina začíná v 8:00.

 

Omlouvání

V případě nepřítomnosti vašeho dítěte ve škole postupujte, prosím, následovně:

Doložte důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (§ 50 školského zákona) – stačí telefonicky.

Plánovanou nepřítomnost žáka nahlaste předem třídnímu učiteli, nepřítomnost delší než jeden den řediteli školy.

Omluvte každou nepřítomnost žáka (§ 22 školského zákona) písemnou omluvenkou v žákovské knížce nejpozději do 3 dnů po příchodu do školy (v případě častých absencí, podezření na záškoláctví, … může škola vyžadovat lékařské potvrzení).

Onemocní-li vaše dítě, oznamte nám to prosím telefonicky na číslo 737 463 177 (stačí SMS) nebo mailem na adresu: skola@zshb.cz

 

Ranní čekání před školou

Ranní družina (od 7:00) je k dispozici všem žákům prvního stupně. Nemusí čekat a mrznout před školou (někteří už od sedmi hodin!). Dříve než v 7:45 budou žáci do školy vpuštěni pouze v případě třeskutých mrazů, lijavců, krupobití, padajících trakařů a  domluveného doučování. Výjimku lze učinit po dohodě s třídním učitelem (nemoc, …).

 

Návštěvy školy, konzultační hodiny

K návštěvám školy prosím využijte, bude-li to možné, přestávek nebo konzultačních hodin, ať není zbytečně narušována výuka. Přestávky mezi dopoledními vyučovacími hodinami jsou v těchto časech:

8:45 – 8:55
9:40 – 10:00
10:45 – 10:55
11:40 – 11:50

 

Jak může žák opustit školu

Během vyučování může vaše dítě opustit školu pouze s vaším souhlasem a na vaši odpovědnost. Pokud si pro dítě nepřijdete a budete chtít, aby například k lékaři odešlo samo, uveďte do omluvenky formulaci: „Přebírám za něj/ni zodpovědnost“.

 

přesná fakturační adresa: 
Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36

e-mail: skola@zshb.cz

tel: mobil: 737 463 177, ředitelna: 481 584 216, sborovna: 481 584 036
vedoucí školní jídelny a hospodářka: 481 584 258, školní jídelna: 481 584 035, jidelna@zshb.cz

IZO: 102442797, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600