O nás

Dobrý den!

Vítáme Vás na stránkách naší školy. Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná je malou podkrkonošskou školou téměř rodinného typu.

K 30. 6. 202021 ji navštěvovalo 164 žáků v 9 ročnících. Patří k nám také dvě mateřské školy (v Horní Branné a ve Valteřicích).

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "Škola pro život. Škola pro všechny." v devíti kmenových učebnách, ve specializovaných učebnách informatiky, fyziky-chemie, ve školních dílnách, cvičné kuchyňce, školní zahradě. Všechny učebny jsou vybaveny dataprojektory, učebny prvního stupně navíc interaktivní tabulí. Ve všech prostorách školy je možno se připojit k internetu.

V budově školy je také školní jídelna. Žáci si dvakrát týdně mohou vybrat ze dvou jídel.

Školní družina má dvě oddělení: jedno sídlí v nedaleké budově zámku, druhé v budově školy - ve školní klubovně.

Tělesná výchova probíhá v místní sokolovně a na okolních sportovištích.

Žákům je nabízena také zájmová činnost.

Při škole je zřízena školská rada.

Naším zřizovatelem je obec Horní Branná.

Josef Šír

8. května 1920 přijel do Příchovic koňský potah. Před školou z vozu vystoupil jednašedesátiletý učitel, čerstvý důchodce, a vozka mu pomohl vyložit bedny s prádlem a s knihami. Josef  Šír (narozen v Horní Branné 7/1 1859) přišel do převážně německé obce vyučovat na menšinové škole české děti. Druhý den ráno však jejich rodiče marně čekali, až se otevřou dveře školní budovy . Nového učitele našli mrtvého mezi knihami, které ze svých zavazadel vybaloval. 12. května bylo jeho tělo uloženo do hrobu k manželce Františce v Roztokách u Jilemnice. Jeho pomník je zde stále udržován  roztockými učiteli. 

 V mnoha domácích knihovnách se stále najdou desetisvazkové Šírovy sebrané spisy v pěkné celoplátěné vazbě. Souhrnného vydávání převážně povídek, ale i dvou románů se ujal již v roce 1932 nakladatel Josef Krbal, knihkupec ve Vrchlabí. Do předmluvy druhého svazku napsal: „Spisovatel Josef Šír zachytil v hodině dvanácté ve svých povídkách svéráz krkonošské dědiny a krkonošských horalů. Dalekosáhlé přesuny sociálního rázu, krize průmyslu, zejména domácího tkalcovství a sklářství, přivodí brzy zánik klidu v našich horách, klidu, ve kterém vyrůstali Šírovi samorostlí filosofové, rázovité postavy horalů a jímavé životní děje krkonošských drobných lidí, jejich rodin a samot.“ 

Učitel Josef Šír poznal postavy svých povídek na několika učitelských „štacích“. V Roztokách, ve Staré Vsi u Vysokého, na Benecku, v Poniklé. Nejdéle, jednadvacet let,  působil jako řídící učitel v Horních Štěpnicích, kde započala jeho dráha spisovatele. Své povídky uveřejňoval v Národních listech, Zlaté Praze, Ilustrovaném světě, v Besedě lidu i dalších časopisech. První knížka povídek vyšla v Ottově nakladatelství pod názvem Horské prameny v roce 1904. Poslední vydání jeho povídek připravil k tisku absolvent jilemnického gymnázia Ladislav Ducháček v nakladatelství Československý spisovatel v roce 1974. 
Šír napsal i dva romány. Msta a Tkalci. Děj prvního z nich se odehrává i v Jilemnici. Hned první věta románu začíná takto: „Na náměstí okresního městečka  potkal mne kolega A“. V průběhu románu se děj mnohokrát do Jilemnice vrací.

Román Tkalci přepracoval Josef Šír na divadelní hru a zadal ji Národnímu divadlu. Přestože byla  dramaturgem příznivě hodnocena, k uvedení nedošlo. Důvodem byla hra stejného názvu od nositele Nobelovy ceny za literaturu Gerharta Hauptmanna, kterou v nedávné  době hrálo Vinohradské divadlo. 
V Horní Branné v zámku má trvalou expozici nejen Jan Amos Komenský, ale také Josef Šír.

Jaroslav Dejmek

 

přesná fakturační adresa: 
Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36

e-mail: skola@zshb.cz

tel: mobil: 737 463 177, ředitelna: 481 584 216, sborovna: 481 584 036
vedoucí školní jídelny a hospodářka: 481 584 258, školní jídelna: 481 584 035, jidelna@zshb.cz

IZO: 102442797, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600