O nás

Dobrý den!

Vítáme Vás na stránkách naší školy. Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná je malou podkrkonošskou školou téměř rodinného typu.

K 30. 11. 2023 ji navštěvovalo 156 žáků v 9 ročnících. Patří k nám také dvě mateřské školy (v Horní Branné a ve Valteřicích).

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "Škola pro život. Škola pro všechny." v devíti kmenových učebnách, ve specializovaných učebnách informatiky, fyziky-chemie, ve školních dílnách, cvičné kuchyňce, školní zahradě. Všechny učebny jsou vybaveny dataprojektory, učebny prvního stupně navíc interaktivní tabulí. Ve všech prostorách školy je možno se připojit k internetu.

V budově školy je také školní jídelna. Žáci si dvakrát týdně mohou vybrat ze dvou jídel.

Školní družina má dvě oddělení: jedno sídlí v nedaleké budově zámku, druhé v budově školy - ve školní klubovně.

Tělesná výchova probíhá v místní sokolovně a na okolních sportovištích.

Nabídka zájmové činnosti na školní rok 2022-2023 bude zveřejněna v průběhu září.

Při škole je zřízena školská rada.

Naším zřizovatelem je obec Horní Branná.

Josef Šír

8. května 1920 přijel do Příchovic koňský potah. Před školou z vozu vystoupil jednašedesátiletý učitel, čerstvý důchodce, a vozka mu pomohl vyložit bedny s prádlem a s knihami. Josef  Šír (narozen v Horní Branné 7/1 1859) přišel do převážně německé obce vyučovat na menšinové škole české děti. Druhý den ráno však jejich rodiče marně čekali, až se otevřou dveře školní budovy . Nového učitele našli mrtvého mezi knihami, které ze svých zavazadel vybaloval. 12. května bylo jeho tělo uloženo do hrobu k manželce Františce v Roztokách u Jilemnice. Jeho pomník je zde stále udržován  roztockými učiteli. 

V mnoha domácích knihovnách se stále najdou desetisvazkové Šírovy sebrané spisy v pěkné celoplátěné vazbě. Souhrnného vydávání převážně povídek, ale i dvou románů se ujal již v roce 1932 nakladatel Josef Krbal, knihkupec ve Vrchlabí. Do předmluvy druhého svazku napsal: „Spisovatel Josef Šír zachytil v hodině dvanácté ve svých povídkách svéráz krkonošské dědiny a krkonošských horalů. Dalekosáhlé přesuny sociálního rázu, krize průmyslu, zejména domácího tkalcovství a sklářství, přivodí brzy zánik klidu v našich horách, klidu, ve kterém vyrůstali Šírovi samorostlí filosofové, rázovité postavy horalů a jímavé životní děje krkonošských drobných lidí, jejich rodin a samot.“ 

Učitel Josef Šír poznal postavy svých povídek na několika učitelských „štacích“. V Roztokách, ve Staré Vsi u Vysokého, na Benecku, v Poniklé. Nejdéle, jednadvacet let,  působil jako řídící učitel v Horních Štěpnicích, kde započala jeho dráha spisovatele. Své povídky uveřejňoval v Národních listech, Zlaté Praze, Ilustrovaném světě, v Besedě lidu i dalších časopisech. První knížka povídek vyšla v Ottově nakladatelství pod názvem Horské prameny v roce 1904. Poslední vydání jeho povídek připravil k tisku absolvent jilemnického gymnázia Ladislav Ducháček v nakladatelství Československý spisovatel v roce 1974. 
Šír napsal i dva romány. Msta a Tkalci. Děj prvního z nich se odehrává i v Jilemnici. Hned první věta románu začíná takto: „Na náměstí okresního městečka  potkal mne kolega A“. V průběhu románu se děj mnohokrát do Jilemnice vrací.

Román Tkalci přepracoval Josef Šír na divadelní hru a zadal ji Národnímu divadlu. Přestože byla  dramaturgem příznivě hodnocena, k uvedení nedošlo. Důvodem byla hra stejného názvu od nositele Nobelovy ceny za literaturu Gerharta Hauptmanna, kterou v nedávné  době hrálo Vinohradské divadlo. 
V Horní Branné v zámku má trvalou expozici nejen Jan Amos Komenský, ale také Josef Šír.

Jaroslav Dejmek

 

přesná fakturační adresa: 
Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36

e-mail: skola@zshb.cz

tel: mobil: 737 463 177, ředitelna: 481 584 216, sborovna: 481 584 036
vedoucí školní jídelny a hospodářka: 481 584 258, školní jídelna: 481 584 035, jidelna@zshb.cz

IZO: 102442797, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600