Vyučovací předměty

Níže jsou k dispozici dokumenty ke stažení ve formátu PDF. Dokumenty stáhnete kliknutím na ikonu vlevo.

Český jazyk, Základní škola Horní Branná

Český jazyk

Dějepis, Základní škola Horní Branná

Dějepis

Anglický jazyk - Základní škola Horní Branná

Anglický jazyk

Občanská výchova, Základní škola Horní Branná

Občanská výchova

Německý jazyk, Základní škola Horní Branná

Německý jazyk

Fyzika, Základní škola Horní Branná

Fyzika

Matematika, Základní škola Horní Branná

Matematika

Chemie, Základní škola Horní Branná

Chemie

Informatika, Základní škola Horní Branná

Informatika

Přírodopis, Základní škola Horní Branná

Přírodopis

Prvouka, Základní škola Horní Branná

Prvouka

Hudební výchova, Základní škola Horní Branná

Hudební výchova

Zeměpis, Základní škola Horní Branná

Zeměpis

Výtvarná výchova, Základní škola Horní Branná

Výtvarná výchova

Vlastivěda, Základní škola Horní Branná

Vlastivěda

Tělesná výchova, Základní škola Horní Branná

Tělesná výchova

Přírodověda, Základní škola Horní Branná

Přírodověda

Praktické činnosti 1.-5. ročník, Základní škola Horní Branná

Praktické činnosti
1.-5. ročník

Praktické činnosti 2. stupeň, Základní škola Horní Branná

Praktické činnosti 
2. stupeň

 

přesná fakturační adresa: 
Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36

e-mail: skola@zshb.cz

tel: mobil: 737 463 177, ředitelna: 481 584 216, sborovna: 481 584 036
vedoucí školní jídelny a hospodářka: 481 584 258, školní jídelna: 481 584 035, jidelna@zshb.cz

IZO: 102442797, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600