Návrat do školy od 3. 5.

Od 3. 5. může do školy (rotačně) druhý stupeň.

Bliží informace najdete zde.

Výsledky zápisu do první třídy 2021

PŘIJATY JSOU VŠECHNY DĚTI, jejichž rodiče požádali o přijetí k základnímu vzdělávání na naší škole.

Testování, ...

Pro připomenutí

- v týdnu od 12. 4. jsou

- ve škole 1., 3., 5. třída

- doma 2. a 4. třída

- v týdnu od 19. 4. se třídy prohodí.

 

Testování

- škole byly doručeny „Lepu“ testy.  Návod k použití v následujícím odkazu. Prosím, nacvičte doma (s tyčinkou do uší).

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&ab_channel=M%C5%A0MT

- jde o samoodběr (= učitelé nebudou nikomu pomáhat ani se zastrkáváním tyčinky do nosu, ani do „testovací“ karty).

- testovací dny: pondělí a čtvrtek. V testovací dny je nutné přijít do školy nejpozději v 7:45.

- testujeme ve třídách. Až to počasí dovolí, budeme testovat na školní zahradě.

- pokud si dítě nezvládne udělat test samo, mohou mu pomoci rodiče (ve vyhrazeném prostoru, ne ve třídě)

- pokud se dítě testů nezúčastní,

                     - jelikož to rodiče odmítají, zůstává doma (absence je omluvená, ale není nárok na distanční vzdělávání)

                     - jelikož přišlo do školy později (např. až na druhou hodinu) – udělá si test po příchodu do školy (to samé platí v případě, kdy dítě chybělo v testovací den).

- dítě, které prodělalo COVID a je v „90denní lhůtě“ nemusí být testováno – je ale zapotřebí doručit škole potvrzení od lékaře nebo zprávu z laboratoře, …. z nichž musí jasně vyplývat do jakého termínu nemusí být dítě testováno. Pokud toto nedoloží, podrobí se testování. (Neseženete-li do pondělí potvrzení, projde vaše dítě testováním. Až potvrzení předložíte, nebude se muset testovat.)

 

Obědy

- budou automaticky odhlašovány/přihlašovány dle rotace

Tělesná výchova

- vycházky

 

Rozvrh

- ve škole se třída učí podle normálního rozvrhu

- doma se učí dle rozvrhu distančního

- vše bude v Bakalářích.

Návrat do škol - jaro 2021

Vážení rodiče,
od 12. 4. by se, podle dnešního vyjádření ministra školství, ve vybraných okresech do škol vracet (rotační formou) první stupeň ZŠ. Definitivně to bude potvrzeno až příští středu, kdy budou oznámeny okresy, jejichž základní školy budou muset zůstat zavřeny.

ZDE  najdete upravený dokument ministerstva školství k první fázi návratu žáků do škol. Většinu textu jsme ponechali. Doplnění týkající se naší školy jsou v textu zvýrazněna červeně.

Ideální rozdělení tříd prvního stupně tak, aby sourozenecké dvojice (trojice) z různých tříd zůstaly jeden týden společně doma a druhý týden byly ve škole, je bohužel nemožné. Nárok na ošetřovné zůstává zachován i při rotační výuce.

Informaci o tom, jak bude probíhat testování, vám poskytneme, jakmile nějakou dostaneme. V tuto chvíli nám ministerstvo neposkytlo ani informace, ani testy. A s jinými informacemi je to podobné.

Hezké Velikonoce, T. Hájek

Zápis do 1. třídy (2021/22)

Zápis žáků k povinné školní docházce

 

Zápisu se koná ve dnech dne 6. 4. – 23. 4. 2021.

Zapisují se děti, které do 31. 8. 2021 dokončí šestý rok věku a děti narozené v roce 2014, které do školy dosud nechodí. Zápis se týká i děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Formulář žádosti  o přijetí lze stáhnout ZDE

Současně se stažením žádosti získáte informace o dalším postupu.

Počet přijímaných žáků: nejvíce 30

Děti budou přijímány v tomto pořadí:

I. Dítě s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy (Horní Branná, Valteřice)

- Loňský odklad povinné školní docházky a sourozenec, který je v době zápisu žákem 8. ročníku ZŠ Horní Branná.
- Loňský odklad povinné školní docházky.
- Sourozenec, který je v době zápisu žákem 1. – 8. ročníku ZŠ Horní Branná.
- Dítě bez sourozence, který je v době doby zápisu žákem 1. – 8. ročníku ZŠ Horní Branná.

IIDítě s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod školy (Horní Branná, Valteřice)

- Loňský odklad povinné školní docházky a sourozenec, který je v době zápisu žákem 8. ročníku ZŠ Horní Branná.
Loňský odklad povinné školní docházky.
- Sourozenec, který je v době zápisu žákem 1. – 8. ročníku ZŠ Horní Branná.
- Dítě bez sourozence, který je v době doby zápisu žákem 1. – 8. ročníku ZŠ Horní Branná.

U všech výše uvedených kritérií budou děti přijímány od nejstaršího k nejmladšímu.

 

Odklad povinné školní docházky:

Formulář žádosti o odklad povinné školní docházky lze stáhnout ZDE.

K němu je nutno přiložit kladné stanovisko školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Informace, jak postupovat, získáte současně se stažením formuláře o odklad.

 

přesná fakturační adresa: 
Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36

e-mail: skola@zshb.cz

tel: mobil: 737 463 177, ředitelna: 481 584 216, sborovna: 481 584 036
vedoucí školní jídelny a hospodářka: 481 584 258, školní jídelna: 481 584 035, jidelna@zshb.cz

IZO: 102442797, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600