Přítomnost žáků druhého stupně ve škole

Vážení rodiče, milí druhostupňáci!

Jistě jste zaregistrovali, že od 8. 6. je ve škole možná i přítomnost žáků druhého stupně na individuálních konzultacích, socializačních aktivitách a třídnických hodinách (s přihlédnutím k možnostem školy).

K tomu u nás ve škole nedojde dříve než ve druhé půlce června. Do té doby jsou učitelé druhého stupně pověřeni pracemi souvisejícími se zabezpečením chodu školy pro žáky stupně prvního.

O všem budete včas informováni. „Návrat“ do školy (dá-li se tomu tak říkat) bude dobrovolný a půjde o dvě až tři „akce“ (odnesení učebních pomůcek a věcí ze šaten + nějaká třídní aktivita + samozřejmě předání vysvědčení).

                                                                       Děkuji za pochopení. T. Hájek

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 naleznete zde.

Zdravé svačinky - 6. třída

Prezentaci se zdravými svačinkami šesťáků najdete zde.

Domácí chemické pokusy 8. a 9. třídy

Jak vypadaly a jak dopadly domácí chemické pokusy žáků 8. a 9. třídy se můžete podívat zde.

Výsledky zápisu

K základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 jsou přijaty děti, kterým byly přiděleny následující kódy:

39

40

41

42

43

44

45

46

47

49

50

51

53

54

55

56

57

58

59

60

62

 

přesná fakturační adresa: 
Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36

e-mail: skola@zshb.cz

tel: mobil: 737 463 177, ředitelna: 481 584 216, sborovna: 481 584 036
vedoucí školní jídelny a hospodářka: 481 584 258, školní jídelna: 481 584 035, jidelna@zshb.cz

IZO: 102442797, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600