Ředitelské volno 16. 11. 2020 NEBUDE

Ředitelské volno avizované na 16. 11. 2020 NEBUDE.

Výprava za knížkou

Fotografie z projektu "Výprava za knížkou"  druhé třídy najdete ve fotogalerii.

Distanční vzdělávání od 12. 10. 2020

V souladu s nařízením vlády bude probíhat distanční vzdělávání na naší škole následovně (týká se poze druhého stupně, první stupeň chodí do školy beze změn):

  • v týdnu od 12. 10. zůstávají doma a distančně se vzdělávají 6. a 7. třída. Do školy chodí 8. a 9.
  • v týdnu od 19. 10. zůstavají doma a distančně se vzdělávají 8. a 9. třída. 6. a 7. jsou ve škole.

Ředitelské volno

Vážení rodiče, jak jsem vás již informoval, na pondělí 29. a úterý 30. června 2020 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno. T. Hájek

Týden od 22. do 26. 6.

pondělí 17 – 17:30 – vyzvednutí věcí ze školy – nevyzvednuté věci na začátku prázdnin uložíme do sklepa, později budou vyhozeny

venkovní akce jednotlivých tříd: mohou se jich účastnit i děti, které do školy nechodí (ale musí přinést čestné prohlášení – v příloze) – bližší informace budou podávat třídní učitelé.

Vysvědčení

Budeme předávat klasicky – tzn. ráno v 8:00 do školy a za chvíli domů (bez oběda).

Děti, které si přijdou pro vysvědčení a před tím ve škole nebyly, také musí přinést čestné prohlášení. Kdo ho nebude mít, vysvědčení stejně dostane.

Vysvědčení 9. třídy se bude předávat v obřadní síni na zámku (čas upřesníme).

Vydávání vysvědčení o prázdninách

- v pondělí 29. 6. 2020 8 – 9:00 a v dalších úředních dnech (ty budou včas zveřejněny). Už bez čestného prohlášení.

 

přesná fakturační adresa: 
Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36

e-mail: skola@zshb.cz

tel: mobil: 737 463 177, ředitelna: 481 584 216, sborovna: 481 584 036
vedoucí školní jídelny a hospodářka: 481 584 258, školní jídelna: 481 584 035, jidelna@zshb.cz

IZO: 102442797, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600