Informace o prospěchu a chování

budou podávány v pondělí 11. 4. 2022 mezi 16:00 – 17:30. Není nutné se hlásit předem.

Neplatí žádná omezení (roušky, …). Pokud Vám Váš zdravotní stav neumožní navštívit školu 11. 4., domluvte se s příslušným vyučujícím jiný termín. Děkujeme.

Zápis do 1. třídy (2022/23)

Zápis žáků do první třídy proběhne ve středu 20. 4. 2022 od 14 do 16:00 v budově ZŠ Horní Branná.

Pokyny k průběhu zápisu najdete zde.

Žádost o přijetí najdete zde.

Žádost o odklad najdete zde.

Uzavření školy 25. - 28. 1. 2022

R O Z H O D N U T Í
 
 
 Ředitel Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra,
Horní Branná, příspěvkové organizace
uzavírá
dle § 24, odst. 2 Zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) 25až 28. 1. 2022
Základní školu Horní Branná.

Odůvodnění: zvýšená absence žáků (55%). Zároveň chybí (z důvodu karantény či izolace) 7 učitelů, což neumožňuje zabezpečení běžného chodu školy. 
V případě neplánovaného uzavření školy v důsledku mimořádné situace mají rodiče mladších žáků nárok na ošetřovné (odkaz obdrží všichni rodiče prostřednictvím školního informačního systému).

Jak to bude dál?

Jak to bude od 3. 1. vypadat s testováním, ... se dozvíte zde.

Přání

Vážení rodiče, milí přátelé školy. 

V této divné době nestíháme na naše webové stránky přidávat zprávy z dění v naší škole. Jsme rádi, že je stíháme dávat do Bakalářů.

V závěru roku jsme na Vás ale nezapomněli a spolu s přáním klidných Vánoc a zdravého roku 2022 Vám posíláme i odkaz na naši vánoční besídku

Virům zmar.

 

přesná fakturační adresa: 
Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36

e-mail: skola@zshb.cz

tel: mobil: 737 463 177, ředitelna: 481 584 216, sborovna: 481 584 036
vedoucí školní jídelny a hospodářka: 481 584 258, školní jídelna: 481 584 035, jidelna@zshb.cz

IZO: 102442797, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600