Důležitá informace

Vážení rodiče,

vzhledem k informaci od Policie ČR (o anonymu, který hrozí v pátek 7. 5. 2021 útokem na některou školku v ČR) budou  v našich mateřských školách přijata tato bezpečnostní opatření:

- školky budou po celý den uzamčeny

- děti si ráno od rodičů přebere u vchodu zaměstnankyně školky

- po obědě si pro děti přijďte v níže uvedený čas – zaměstnankyně školky vám je předá

         - v Horní Branné ve 12:15 mladší dětí a ve 12:30 starší děti

         - ve Valteřicích ve 12:00

- odpoledení vyzvedávání dětí v obou školkách v tyto časy

         - 14:30, 15:00

- případné odhlašování dětí běžným způsobem

Tato patření byla konzultována s Policií ČR, která je považuje za dostatečná.

- zachovejme klid, nešiřme paniku

Provoz školek od 3. 5.

Od 3. 5. 2021 je MŠ v provozu pro všechny děti, bez testování a bez roušek!

Pokud vaše dítě nenastoupí, nezapomeňte ho řádně odhlásit.

Zápis do MŠ

Vyhlášení zápisu do MŠ najdete zde.

Formulář žádosti o přijetí do MŠ Horní Branná najdete zde.

Formulář žádosti o přijetí do MŠ Valteřice najdete zde.

Informace k testování

- škole byly doručeny „Lepu“ testy.  Návod k použití v následujícím odkazu. Prosím, nacvičte doma (s tyčinkou do uší).

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&ab_channel=M%C5%A0MT

- vzorek odebere dítěti zákonný zástupce v určeném prostoru v MŠ a poté vyčká na výsledek (cca 15min.). Výsledek testu předá učitelce ve třídě.

- testovací dny: pondělí a čtvrtek.

- pokud se dítě testů nezúčastní,

         - jelikož to rodiče odmítají, zůstává doma (absence je omluvená, děti budou jednou týdně dostávat materiály k domácímu procvičování)

         - v případě, že dítě nebude přítomno v MŠ v testovací den, bude mu proveden test v den následující

- dítě, které prodělalo COVID a je v „90denní lhůtě“ nemusí být testováno – je ale zapotřebí doručit škole potvrzení od lékaře nebo zprávu z laboratoře, …. z nichž musí jasně vyplývat do jakého termínu nemusí být dítě testováno. Pokud toto nedoloží, podrobí se testování. (Neseženete-li do pondělí potvrzení, projde vaše dítě testováním. Až potvrzení předložíte, nebude se muset testovat.)

 

přesná fakturační adresa: Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36

e-mail: mshb@zshb.cz

tel: 481 584 224, IZO: 107586452, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600