Návrat do škol a školek

K rozhodnutí vlády o „návratu“ žáků do škol a školek se zatím nebudeme vyjadřovat. Nevíme nic víc, než ví veřejnost ze sdělovacích prostředků.

Do konce dubna mají být školám a zřizovatelům k dispozici „manuály“. Po jejich zveřejnění a prostudování vás seznámíme s naším dalším postupem.

Pokyny k zápisu do 1. třídy + formuláře

POSTUP – ŽÁDOST O PŘIJETÍ

stáhnout žádost o přijetí adobe pdf icon w80px

- zákonný zástupce přinese v pondělí 20. 4. mezi 14 – 16:00 do školy vyplněnou žádost o přijetí + rodný list dítěte + svůj občanský průkaz.

- obdrží číslo, kód žádosti.

- 27. 4. lze mezi 9-11:00 zavolat do školy (481 584 216) a zjistit informace o stavu zpracování žádosti .

- 27. 4. odpoledne bude na webu školy zveřejněn seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání (nemohou být zveřejňována jména, budou zveřejňovány přidělené kódy).

- rozhodnutí o přijetí budou zaslána rodičům mailem.


POSTUP – ŽÁDOST O ODKLAD

stáhnout žádost o odklad adobe pdf icon w80px

- chcete-li sami pro své dítě odklad

- odklad doporučuje mateřská škola a vy nevíte, váháte

- nepodávejte žádost o přijetí, ale žádost o odklad povinné školní docházky

- postup je stejný jako u podávání žádosti o přijetí

- jelikož nebudete (v současné době ani nemůžete) mít vyjádření lékaře a školského poradenského zařízení = pedagogicko-psychologické poradny), ředitel školy přeruší správní řízení a vy, až získáte obě vyjádření, doručíte je do školy

- prosím, neunáhlete se. Pokud vám někdo doporučuje odklad, nechte si poradit nezávislými odborníky.

- jak zkontaktovat poradnu a další detaily poradíme 20. 4.

-pokud si žádost o odklad rozmyslíte, nebo vám ji odborníci nedoporučí, není žádný problém – podáte žádost o přijetí.

Uzavření MŠ

R O Z H O D N U T Í

 

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Josefa Šíra Horní Branná, příspěvkové organizace, v souladu s 2. odstavce 3. paragrafu vyhlášky

o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb.

 

uzavírá

od 17. 3. 2020 do odvolání

Mateřskou školu Valteřice

a

Mateřskou školu Horní Branná

z důvodu epidemie koronaviru.

 

Potvrzení o ošetřování dítěte

bude rodičům vystavováno 17. 3. 2020 v budově příslušné MŠ do 9:00,

dále pak po individuální domluvě.

 

přesná fakturační adresa: Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36

e-mail: mshb@zshb.cz

tel: 481 584 224, IZO: 107586452, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600