Závěr školního roku 2021/22. Pracovní sešity a pomůcky.

Závěr školního roku 2021/22
- pondělí 27. 6., úterý 28. 6. - ranní i odpolední družina v provozu
                                             - konec vyučování: 1., 2., 3. třída 11:40
                                                                             4. a 5. třída    12:00
                                                                             6., 7., 8. a 9. třída 12:20
- středa: 29. 6. - v případě příznivého počasí sportovně-turistický den (bližší informace od třídních učitelů)
                        - ranní i odpolední družina v provozu  ​
                        - návrat do školy na oběd zhruba v časech uvedených výše
- čtvrtek 30. 6. - předání vysvědčení (​od 8:00, max jedna vyučovací hodina)
                        - bez družiny, bez bačkor, bez oběda​

Pracovní sešity na příští školní rok nakoupí škola s množstevní slevou. Pokud někteří rodiče chtějí nakoupit pracovní sešity sami, ať se ozvou  vedení školy nejpozději do 27. 6. 2022 - bude jim zaslán seznam.

Seznam pomůcek na příští školní rok (sešity, výtvarka, ...) bude na školním webu zveřejněn v průběhu týdne od 27. 6. 2022

 

přesná fakturační adresa: 
Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36

e-mail: skola@zshb.cz

tel: mobil: 737 463 177, ředitelna: 481 584 216, sborovna: 481 584 036
vedoucí školní jídelny a hospodářka: 481 584 258, školní jídelna: 481 584 035, jidelna@zshb.cz

IZO: 102442797, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600